Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Centar za djecu sa posebnim potrebama

Centar za djecu sa posebnim potrebama u stručnom i organizacionom pogledu, pruža zdravstvene usluge djeci koja imaju određene smetnje u razvoju, povećan rizik za nastajanje određenih bolesti, ili poremećaje u psihomotornom razvoju. Rad se zasniva na timskom radu pedijatara i posebno edukovanog medicinskog osoblja sa specifičnom populacijom - djece sa posebnim potrebama. 

 

Jedan od prioritetnih zadataka Centra biće i pružanje psihološke podrške roditeljima i porodicama oboljele djece. 

Centar za djecu sa posebnim potrebama +382 30 313-260
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora