030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608

Centar za djecu sa posebnim potrebama

Kostić Vesna, specijalista pedijatrije 

Brzić Tijana, klinički psiholog 

Perković Savina, defektolog  

Mijajlović Milica, logoped 

Rajčević Maja, logoped 

 

Centar za djecu sa posebnim potrebama u stručnom i organizacionom pogledu, pruža zdravstvene usluge djeci koja imaju određene smetnje u razvoju, povećan rizik za nastajanje određenih bolesti, ili poremećaje u psihomotornom razvoju. Rad se zasniva na timskom radu pedijatara i posebno edukovanog medicinskog osoblja sa specifičnom populacijom - djece sa posebnim potrebama. 

 

Jedan od prioritetnih zadataka Centra biće i pružanje psihološke podrške roditeljima i porodicama oboljele djece. 

Centar za djecu sa posebnim potrebama +382 30 313-260
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora