Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Centar za plućne bolesti i TBC

Dr Sonja Mitrović 

spec.pulmolog 

 

Centar za plućne bolesti i TBC Doma zdravlja Bar ima dugogodišnji rad i praksu vođen stručnim timom ljudi.  

U Centru za plućne bolesti i tuberkulozu obavljaju se:  

 

• specijalističko-konsultativne djelatnosti 

• preventivne, dijagnostičke i terapijske zdravstvene usluge iz oblasti zdravstvene zaštite pacijenata oboljelih od tuberkuloze i drugih plućnih bolesti koje se mogu liječiti na ambulantni način. 

 

U periodu od 01.01.2013.godine do 31.10.2013.godine Centar za plućne bolesi i TBC pružio je 3180 usluga.  

 

Stručan tim ljudi vam je na raspolaganju svakog radnog dana od 07h do 15h. 

 

Centar za plućne bolesti i TBC +382 30 311-001 lok. 246; 239
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora