Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Direktor - mr Borislav Lalević

Ime: Borislav Lalević 

Datum rođenja:17.08.1953.godine 

Adresa: Bar/Polje br.41 

Telefon:069/861-811 

e-mail:dzbarmenadzment@t-com.me 

 

OBRAZOVANJE:  

 

Osnovno i srednje obrazovanje završio u Baru.  

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici. 

Na Pravnom fakultetu u Podgorici stekao zvanje magistra. 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

Prisustvo kongresima ,seminarima, savjetovanjima u zemlji i inostranstvu iz oblasti pravanih nauka. 

 

RADNO ISKUSTVO 

 

Vršio funkcije: 

• načelnika Centra odbrane Bar, 

• direktora Opšte bolnice Bar, 

• predsjednika Opštine Bar, 

• načelnika Uprave za odbranu Crne Gore sadašnje Ministarstvo odbrane i 

• sada direktor Doma zdravlja Bar. 

 

JEZICI 

Ruski jezik 

 

REFERENCE: 

 

Član Vladine komisije za stručna i normativna pitanja ; 

Član Upravnog odbora gradova mediterana (kao gradonačelnik grada Bara); 

Član Glavnog odbora i VD predsjednik Opštinskog odbora DPS-a Bara. 

Dobitnik više nagrada i priznanja kao i nagrade oslobođenja Bara "24 novembar". 

 

Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora