Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Direktorica - dr Branka Purlija

Mjesto rođenja: Bar, Crna Gora 

 

 

OBRAZOVANJE 

Osnovnu školu završila je u Baru, nakon toga gimnaziju „Niko Rolović“ – prirodno matematički smjer takođe u Baru. Medicinski fakultet upisala je 1998/99 i završila 2005. godine u Kragujevcu. 2008. Godine joj je dodijeljena specijalizacija iz psihijatrije koju je završila 2012. godine sa odličnim uspjehom. 

 

Govori engleski i italijanski jezik. 

 

RADNO ISKUSTVO 

Po završetku medicinskog fakulteta stažirala je u JZU OB Bar i ZU DZ Bar u periodu od 2005. do 2006. a zatim je položila državni/stručni ispit. Nakon toga nastavila je sa radom u ZU DZ Bar na radnom mjestu u Turističkoj ambulanti Sutomore i Virpazaru, a zatim do 2008. godine radila je na pedijatriji kao izabrani doktor, kada joj je odobrena specijalizacija iz pshijatrije. 

Zvanje doktor specijalista psihijatrije stekla je 2012. godine i od tada radi u Centru za mentalno zdravlje u ZU DZ Bar gdje je i koordinator a takođe je i koordinator i Centra za supstituciju i savjetovališta za mlade ZU DZ Bar. 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

1. Učesnik je stručnog skupa u hotelu „Maestral“ Budva – Uvođenje Metadona u supstitucionu terapiju opijatskih zavisnika u periodu 25.01.2012. – 28.01.2012. 

2. Učešće - edukacija u Ohridu, Sjeverna Makedonija pod naziovm „ Savremeni principi liječenja metadonskom terapijom“ u periodu 24-29 Avgust 2012. godine. 

3. Učešće na psihijatrijskom seminaru u Ohridu 20. Oktobra 2012. godine. 

4. Učesnik na stručnom skupu Tara-Zlatibor, Srbija kao predavač na temu „ Stres i psihosomatske bolesti“ u periodu od 27.11. – 01.12.2013. godine. 

5. Učesnik treninga za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV u Tivtu 08.01.2013. godine. 

6. Učesnik je psihijatrijskog kongresa u Ohridu u periodu 22-26 Maj 2013. godine. 

7. Učesnik seminara u Trstu na temu „Destigmatizacija u psihijatriji“ u period od 8-12 Januara 2014. godine. 

8. Učesnik seminara u Kotoru „Razmjena iskustava sa tršćanskim modelom liječenja psihijatrijskih pacijenata“ u periodu 23-26 Oktobar 2015. godine. 

9. Učesnik psihijatrijskog seminara u Ohridu u periodu 10.-14. Avgust 2015. godina. 

10. Učesnik edukacije u Novom Sadu o bolestima zavisnosti u periodu 3-5 Feburar 2016. godine. 

11. Objavila je rad na temu „Psihijatrijska vještačenja u sudskim postupcima“ u knjizi Expertus Forensis 27. Marta 2016. godine. 

12. Učešće na seminaru u Makedoniji na temu „Savremeni principi liječenja Buprenorfinom“ u periodu od 7. do 11. Novembra 2016. godine. 

13. Učešće na edukaciji – stručnog skupa u Trstu „Destigmatizacije prihijatrijskih bolesnika“ os 12. do 16. Januara 2016. godine. 

14. Održala je predavanje – tribinu povodom Svjetskog dana zdravlja na temu „Depresija“ u Sali Dvorca Kralja Nikole u Baru 07.04.2017. godine. 

15. Učesnik je edukacije „Koliko je stigma i dalje prisutna u psihijatriji“ koja se održala u hotelu „Princes“ u Baru u periodu od 9. do 12. Maja 2017. godine. 

16. održala je predavanje na temu „Mentalno zdravlje na radnom mjestu – prihatimo jedni druge“ u Dvorcu Kralja Nikole u Baru 10.10.2017. godine. 

17. Učesnik je stručnog seminara u Italiji u periodu od 12. do 15. Novembra 2017. godine. 

18. Učesnik je radionice „Od prolazne zaboravnosti do demencije“ i ujedno i jedan od predavača na istoj dana 20.12.2017. godine u Baru. 

19. Učesnik je edukacije „Nove strategije zaštite mentalnog zdravlja i tretmana zasnovanom na ljudskim pravima“ koja se održala u Beogradu u periodu od 8. do 12. Juna 2018. godine. 

20. Učešće na seminaru u Trstu u periodu od 21. do 24. Avgusta 2018. godine. 

21. Aktivni je predavač u brojnim radionicama po osnovnim i srednim školama u Baru na temu: prevencija pušenja, droge, vršnjačko, porodično i sajber nasilje od 2018. godine. 

22. Učesnik je ljetnje škole ECPD u Kotoru u periodu od 14. do 16. Juna 2019. godine. 

23. Učešće na stručnom seminaru u Pragu kao predstavnik Crne Gore predložena od strane Ministarstva Zdravlja CG i SZO na temu „Alkoholizam – savremni principi suzbijanja i liječenja.“ 

 

 

REFERENCE 

Član je multidisciplinarnog tima za borbu protiv nasilja nad djecom za Opštinu Bar 

Član komisije u SB Dobrota za zaštitu mentalno oboljelih lica 

Sudski vještak 

Član projekta Ministarstva Zdravlja „Zdravi stilovi života“ u saradnji sa Ministarstvom Prosvjete. 

Član ekspertskog tima za suzbijanje ekstremnog nacionalizma. 

Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora