Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Doktori na specijalizaciji

dr Dragica Andreevska-Šuleva, doktor medicine - porodična medicina
dr Rajko Zdravković, doktor medicine - pedijatrija
dr Jelena Stefanović, doktor medicine - porodična medicina
dr Irena Savić, doktor medicine - porodična medicina
dr Martina Kaluđerović, doktor medicine - porodična medicina
dr Branko Jovanović, dokro medicine - mikrobiologija
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora