Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com
Petak, 13. Septembar 2019.

Dom zdravlja Bar organizovao edukativnu prezentaciju - "Prevencija i zaštita od nasilja u porodici"

Dana 13.09.2019. godine održana je prezentacija pod nazivom “Prevencija i zaštita od nasilja u porodici” koju su realizovali mr Katarina Malić, pomoćnica direktora koordinatorka rodne ravnopravnosti u JZU Domu zdravlja Bar, dr Branka Purlija, specijalista psihijatrije i socijalne radnice Anđela Danilović i Sanja Stanković. 

 

Prezentacija je bila namijenjena zaposlenima u Domu zdravlja i održana je sa ciljem da se podigne svijest o problemu nasilja u porodici koji je sve učestaliji. Istraživanja pokazuju da je nasilje u porodici naročito rasprostranjeno u zemljama u tranziciji. Crna Gora je jedna od tih zemalja.  

 

Zdravstveni radnici su, za razliku od drugih, najčešće u situacijama da prvi prepoznaju slučaj nasilja u porodici iz razloga što žrtve nasilja u porodici često traže ljekarsku pomoć. 

Poseban akcenat je dat na “Protokolu o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici” prepoznavanju nasilja od strane zdravstvenog sisitema i postupanje u skladu sa protokolom, kao ključne karike u lancu institucija koje su uključene u njegovom otkrivanju , procesuiranju i pomoći žrtvi nasilja. 

 

Protokol nalaže da su zaposleni u zdravstvenim ustanovama koji tokom obavljanja svoje dužnosti saznaju za učinjeno nasilje u porodici, bez odlaganja dužni da prijave nasilje ne samo nadležnoj policijskoj službi već i centru za socijalni rad. Iz svega navedenog proizlazi da se ćutanje o nasilju u porodici od strane zdravstvenih radnika ne može opravdavati „ljekarskom etikom“ niti „zaštitom prava pacijenata“, već da se u potpunosti mora poštovati zakonska obaveza prijavljivanja policiji svih slučajeva gdje se ustanovi da su povrede nastale kao posljedica nasilja. 

 

*Ključne odredbe Protokola o postupanju zdravstvenih službi kada je dijete žrtva ili svjedok nasilja u porodici 

1. Prepoznati i hitno prijaviti policiji činjenice (medicinske indikacije) koje ukazuju na sumnju da je prema djetetu izvršeno nasilje u porodici. 

2. Pružiti hitnu medicinsku pomoć djetetu ukoliko za to postoji potreba. 

3. Obavijestiti predstavnike centra za socijalni rad o činjenicama koje ukazuju na sumnju da je prema djetetu izvršeno nasilje u porodici i da je o njemu obaviještena policija. 

4. Obezbijediti nadležnim organima (centru za socijalni rad, policiji, tužilaštvu, sudu) uvid u medicinsku dokumentaciju i pružiti im podršku u prikupljanju svih relevantnih podataka. 

5. Na poziv suda, dati stručan nalaz i mišljenje u odnosu na sljedeće: 

- medicinske indikacije, odnosno simptome nasilja nad djetetom; 

- povezivanje simptoma nasilja i ponašanja lica koje je pod sumnjom da je učinilac nasilja; 

- psihijatrijski status učinioca nasilja; 

- sposobnost djeteta da svjedoči u postupku, odnosno rizike svjedočenja i najpogodnije načine uzimanja iskaza od djeteta. 

6. Učestvovati, s drugim ovlašćenim subjektima, u radu stručnog tima, radi utvrđivanja plana pomoći djetetu-žrtvi nasilja u porodici i koordinaciji aktivnosti u procesu pomoći. 

7. Zajedno s predstavnicima obrazovnog sistema, sistema socijalne zaštite, policije i nevladinog sektora učestvovati u kreiranju i realizaciji preventivnih programa za djecu, radi njihovog osnaživanja da prepoznaju i prijave ovaj oblik nasilja (bilo da su neposredne žrtve, svjedoci ili imaju neka druga saznanja o događaju).  

Obavještenja još:
Četvrtak, 20. Maj 2021.
Obavještenje: Seminar za zaposlene Doma Zdravlja Bar
Utorak, 17. Decembar 2019.
Sastanak „Vrijeme je važno u multiploj sklerozi“ ( Hoffmann La Roche )
Utorak, 17. Decembar 2019.
Smjernice za zaštitu djece i adolescenata od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
Četvrtak, 12. Decembar 2019.
Edukativni stručni seminar „Epidemiološke karakteristike karcinoma grlića materice i primarna prevencija HPV vakcinom“
Utorak, 10. Decembar 2019.
Međunarodni dan ljudskih prava
Utorak, 26. Novembar 2019.
Dom zdravlja Bar organizovao edukativnu prezentaciju povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25.Novembar
Ponedjeljak, 25. Novembar 2019.
OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA 25. NOVEMBAR
Četvrtak, 21. Novembar 2019.
Revakcinacija školske djece 2019/2020
Nedjelja, 17. Novembar 2019.
17. Novembar Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda
Četvrtak, 14. Novembar 2019.
Dom zdravlja Bar obilježio 14.Novembar - Dan borbe protiv dijabetesa
Ponedjeljak, 11. Novembar 2019.
11. Novembar Dan borbe protiv pušenja
Subota, 05. Oktobar 2019.
VIII SAJAM MEDICINE 03- 05. Oktobar 2019.godine
Petak, 07. April 2017.
Dom zdravlja Bar je obilježio 07.april svjetski dan zdravlja
Utorak, 17. Maj 2016.
Gostovanje direktora Doma Zdravlja Bar mr Borislava Lalevića u jutarnjem programu RTCG
Petak, 08. April 2016.
Dom zdravlja Bar obilježio 7. april, Svjetski dan zdravlja
Četvrtak, 07. April 2016.
Dom zdravlja Bar brojnim aktivnostima obilježiće 7.april Svjetski dan zdrav
Četvrtak, 24. Mart 2016.
24.mart - Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze
Nedjelja, 31. Januar 2016.
Obuka za upotrebu gestovnog govora
Petak, 04. Decembar 2015.
Tim za higijenu ruku Doma Zdravlja Bar
Petak, 06. Novembar 2015.
Ministar zdravlja prof.dr Budimir Šegrt u radnoj posjeti Zdravstvenoj stanici Ostros
Utorak, 21. Jul 2015.
Radna posjeta ministra zdravlja prof. Dr Budimira Šegrta i direktora Fonda za zdravstveno osiguranje dr Kenana Hrapovića
Utorak, 07. April 2015.
Svetski dan zdravlja 2015
Ponedjeljak, 30. Mart 2015.
Savjetovališta - Kontinuirana edukacija u Domu Zdravlja Bar
Ponedjeljak, 30. Mart 2015.
Savjesno i odgovorno izvršavanje ljekarske profesije
Subota, 28. Mart 2015.
Potpisan memorandum o saradnji sa Fondom PIO Crne Gore i udruženjem penzion
Srijeda, 25. Mart 2015.
Centar za djecu sa posebnim potrebama ponovo počeo sa radom
Nedjelja, 22. Mart 2015.
Svjetski dan voda - 22. Mart
Petak, 20. Mart 2015.
Kalendar zdravlja
Utorak, 05. Novembar 2013.
Dom zdravlja Bar je otpočeo sa vakcinacijom protiv sezonskog gripa
Srijeda, 03. Jul 2013.
Završeni radovi na uređenju ambulante Ostros
Petak, 22. Februar 2013.
Radna posjeta ministra zdravlja prof.dr Miodraga Radunovića
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora