030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608

Dopunski rad

Dopunski rad - ugovori
Saglasnost za dopunski rad 2018. godina
Saglasnost za dopunski rad dr. Vraneš
Saglasnost za dopunski rad Jovićević dr Ljiljana
Ugovor o dopunskom radu Branka Unkašević
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora