Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

ecc. Sudan Ramusović

kontakt telefon: 068 891 004 

e-mail: sutko63@gmail.com 

Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora