Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Glavna sestra - Aida Novalić

Obrazovanje: 

Visoka med. sestra opšteg smjera 

 

Položen stručni ispit u zvanju visoke medicinske sestre pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja. 

 

Radno iskustvo: 

2013 – 2016  

Privatno preduzeće. 

 

2016  

Medicinska sestra u Jedinici za patronažu JZU Dom zdravlja Bar 

 

Trenutno: 

- Zaštitnik prava pacijenata. 

- Glavna sestra JZU Dom zdravlja Bar. 

- Odgovorna za organizaciju rada sestara, koordinaciju unutar sestrinskog rada, za nabavku ljekova, njihovu distribuciju do svih odjeljenja, do isturenih ambulanti Virpazar, Ostros, Sutomore i St. Bar, kao i evaluaciju potrošnje po službama. 

 

Ostale reference: 

2017 - Koordinator skrining programa za otkrivanje karcinoma debelog crijeva JZU DZ Bar. 

- Član komisije za kontrolu kvaliteta JZU Dom zdravlja Bar. 

 

Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora