Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Izabrani doktori za djecu

Radno vrijeme Izabranog doktora je u dvije smjene od 07h-14h i od 14h-21h 

Kontakt telefon: +382 30 314-608 

dr Momira Vukelić, spec.pedijatar
dr Dafina Mećikukić, spec. pedijatar
dr Radmila Bošković, spec. pedijatar
dr Hadija Mujević–Kurgaš, spec. pedijatar
dr Vesna Kostić, spec. pedijatar
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora