030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608

Izabrani doktori za djecu

Radno vrijeme Izabranog doktora je u dvije smjene od 07h-14h i od 14h-21h 

Kontakt telefon: +382 30 314-608 

Raspored rada ID za djecu 07.02.-13.02.
I smjena II smjena
Mujević-Kurgaš Hadija Zdravković Rajko
Bošković Radmila Dervišević Sezana
Subota 12.02.
Bošković Radmila
Nedelja 13.02.
Dervišević Sezana
dr Zdravković Rajko, spec.pedijatar
dr Dervišević Sezana, spec. pedijatar
dr Mujević-Kurgaš Hadija, spec. pedijatar
dr Bošković Radmila, spec. pedijatar
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora