030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608

Izabrani doktori za odrasle

Radno vrijeme Izabranog doktora je u dvije smjene od 07h-14h i od 14h-21h  

Izabrani doktor za odrasle, kontakt telefon: +382 30 314-614; 314-579  

 

Raspored rada ID za odrasle od 07.02.-13.02.
I smjena II smjena
Cicmil Martina Prconjić Umihana
Subašić Božika Pali Fahredin
Stanović Anđela Hamza Ljiljana
Subota i nedelja
I smjena II smjena
Orlandić Jadranka Marinković Suzana (subota) Pali Fahredin (nedelja)
Covid ambulanta 01.02.-14.02.
I smjena II smjena
Savić Irena Stanišljević Miroslav
Dedeić Edina Milošević Ivana
dr Subašić Božika, specijalista opšte medicine
dr Divanović Šemsija, doktor medicine
dr Stanović Anđela, doktor medicine
dr Pali Fahredin, doktor medicine
dr Mašković Mirka, doktor medicine
dr Dedeić Edina, doktor medicine
dr Orlandić Jadranka, doktor medicine
dr Stevanović-Galić Jelena, specijalista opšte medicine
dr Jelenić Irena, specijalista opšte medicine
dr Cicmil Martina, specijalista opšte medicine
dr Andreevska-Šuleva Dragica, specijalista opšte medicine
dr Abramović Renata, specijalista dermatovenerologije
dr Marinković Suzana, specijalista sportske medicine
dr Hodža Ganimeta, specijalista opšte medicine
dr Gjenashi Mehmet, doktor medicine
dr Simashova Marina, doktor medicine
dr Miroslav Stanišljević, specijalista opšte medicine
dr Prconjić Umihana, specijalista opšte medicine
dr Bećirović Ermina, specijalista opšte medicine
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora