Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Izabrani doktori za odrasle

Radno vrijeme Izabranog doktora je u dvije smjene od 07h-14h i od 14h-21h 

Izabrani doktor za odrasle, kontakt telefon: +382 30 314-614; 314-579 

dr Renata Abramović, spec. dermatolog
dr Ahmet Alibegović, spec. internista
dr Ermina Bećirović, spec. opšte medicine
dr Bulatović Miodrag, spec. medicine rada
dr Šemsija Divanović, doktor medicine
dr Ibrahim Hamza, spec. opšte medicine
dr Ljiljana Hamza-Tadić, spec. anesteziolog
dr Mirjana Ivanović, spec. opšte medicine
mr.sci.med.dr.Dragan Lošić,spec.medicine rada
dr Božika Subašić, spec. opšte medicine
dr Umihana Prconjić, spec. opšte medicine
dr Miroslav Stanišljević, spec. opšte medicine
dr Rajko Šupić, doktor medicine
dr Ganimeta Hodža, spec. opšte medicine
dr Suzana Marinković, spec. sportske medicine
dr Sabina Vuković, spec. opšte medicine
dr Amel Dacić, doktor medicine
dr Ivana Dabanović, doktor medicine
dr Sabina Hasanagić, doktor medicine
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora