Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Javne nabavke 2019

Plan javnih nabavki male vrijednosti za 2019. godinu
Zahtijev za dostavljanje ponuda javne nabavke radova održavanje objekata doma zdravlja i ambulanti 2019
Zahtijev za dostavljanje ponuda pranja i čišćenja vozila i vukanizerske usluge
Zahtijev za dostavlajnje ponuda za nabavku uniformi za medicinske radnike
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti radovi na Održavanju objekata Doma zdravlja i ambulanti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti usluga Pranje i čišćenje vozila i vulkanizerske usluge
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za nabavku roba Uniforme za medicinske radnike
Zahtijev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti radova na sanaciji iadaptaciji prostora ambulanti
Ponovni zahtjev za dostavljanje ponuda za naba.male vrijednosti roba
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti radovi na sanaciji i adaptaciji prostora ambulanti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti roba Uniforme za medicinske radnike
Zahtijev za nabavku sanitarne opreme - obrazac 1
Zahtijev za elektrotehničke uređaje - obrazac 1
Zahtjev za dostavljanje ponuda za provjeru elektro i gromobranskih instalacija
Obavještenje o ishodu postupka NMV nabavka IDEXX aparat
Obavještenje o ishodu postupka NMV provjera elektrro i gromobranskih instalacija
Obavještenje o ishodu postupka NMV roba - elektrotehnički uređaji
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV - Birooprema
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV - štampanje obrazaca
Obavještenje o ishodu postupka NMV roba- Biro oprema
Obavještenje o ishodu postupka NMV usluga štampanje obrazaca
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV zaštita lica i imovine
Obavještenje o ishodu postupka NMV - usluge fizičke zaštite imovine i lica
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku prehrambenih proizvoda
Obavještenje o ishodu postupka NMV-Prehrambeni proizvodi
OBRAZAC 1 NMV OSIGURANJE RADNIKA
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV usluga čišćenje i održavanje klima uređaja
Obavještenje o ishodu postupka NMV kolektivno osiguranje radnika
Obavještenje o ishodu postupka NMV Održavanje i čišćenje klima uređaja
ZAHTIJEV ZA NMV PROTIV POŽARNI ALARMNI SISITEM
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV - oftamološke usluge
Obavještenje o ishodu postupka NMV Protivpožarni alarmni sisitem
Obavještenje o ishodu postupka NMV - Oftamološke usluge
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV - TERENSKA OBUĆA I ODJEĆA
Obavještenje o ishodu postupka NMV Uniforma za nemedicinske radnike
Zahtijev za dostavljanje ponuda za NMV Ugradnja eloksirane bravarije na pojedinim djelovima Doma zdravlja
Obavještenje o ishodu postupka NMV Ugradnja eloksirane bravarije na pojedinim djelovima Doma zdravlja
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti usluga mobilne telefonije
Obavještenje o ishodu postupka NMV usluga mobilne telefonije
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV oprema za sanitarnu mikrobiologiju
Izmjena zahtjeva za dostavljnje ponuda za obrema za sanitarnu mikrobiologiju
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti Oprema za Sanitarnu mikrobiologiju
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV Kancelarijski materijal
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV SREDSTVA ZA HIGIJENU
Obavještenje o ishodu postupka NMV - kancelarijski materijal
Obavještenje o ishodu postupka NMV - sredstva za higijenu
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti Kancelarijski namještaj
Obavještenje o ishodu postupka NMV-kancel namještaj
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV Održavanje informacionog sisitema
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV usluga održavanje video nadzora i videobima
Obavještenje o ishodu postupka NMV Održavanje informacionog sisitema
Obavještenje o ishodu postupka NMV Održavanje videonadzora i videobima
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora