Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Javne nabavke 2019

Plan javnih nabavki male vrijednosti za 2019. godinu
Zahtijev za dostavljanje ponuda javne nabavke radova održavanje objekata doma zdravlja i ambulanti 2019
Zahtijev za dostavljanje ponuda pranja i čišćenja vozila i vukanizerske usluge
Zahtijev za dostavlajnje ponuda za nabavku uniformi za medicinske radnike
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti radovi na Održavanju objekata Doma zdravlja i ambulanti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti usluga Pranje i čišćenje vozila i vulkanizerske usluge
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za nabavku roba Uniforme za medicinske radnike
Zahtijev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti radova na sanaciji iadaptaciji prostora ambulanti
Ponovni zahtjev za dostavljanje ponuda za naba.male vrijednosti roba
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti radovi na sanaciji i adaptaciji prostora ambulanti
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti roba Uniforme za medicinske radnike
Zahtijev za nabavku sanitarne opreme - obrazac 1
Zahtijev za elektrotehničke uređaje - obrazac 1
Zahtjev za dostavljanje ponuda za provjeru elektro i gromobranskih instalacija
Obavještenje o ishodu postupka NMV nabavka IDEXX aparat
Obavještenje o ishodu postupka NMV provjera elektrro i gromobranskih instalacija
Obavještenje o ishodu postupka NMV roba - elektrotehnički uređaji
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV - Birooprema
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV - štampanje obrazaca
Obavještenje o ishodu postupka NMV roba- Biro oprema
Obavještenje o ishodu postupka NMV usluga štampanje obrazaca
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora