Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Javne nabavke 2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku radova na održavanju objekta Doma zdravlja i ambulanti
Obavještenje o ishodu postupka NMV radova održavanja objekata DZ i ambulanti
Zahtjav za dostavljanje ponuda za NMV usluga registracija i tehnič. pregled vozila
Obavještenje o ishodu postupka NMV Registracija i tehnički pregled vozila
Ispravka obavještenja o ishodu postupka NMV Registracija i tehnički pregled vozila
Zahtijev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga tehničkog pregleda i registracije vozila 2
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV Pranje i čišćenje vozila i vulkanizerske usluge
Odgovori na pitanja zainteresovanih ponudjača po zahtijevu od 26.02.2020
IZMJENA ZAHTIJEVA BR 201-1311-1 OD 26.02.2020.GODINE ZA NABAVKU USLUGA REGISTRACIJA I TEHNIČKI PREGLED VOZILA
Odluka o pokretanju postupka hitne nabavke higijenskih i dezinfekcionih sredstava radi prevencije i zaštite zdravlja stanovništva-Korona virus-COVID -19
Obavještenje o ishodu postupka NMV Pranje i čišćenje vozila i vulkanizerske usluge
Odluka o pokretanju postupka hitne nabavke higijenskih i dezinfekcionih sredstava radi prevencije i zaštite zdravlja stanovništva-Korona virus-COVID -19
Odluka o pokretanju postupka hitne nabavke RADOVA ADAPTACIJE PROSTORA ZA PRIJEM I PREGLED ŠPACIJENATA POTENCIJALNO ZARAŽENIH KORONA VIRUSOM-AMBULANTE
Odluka o pokretanju postu hitne nabavke 2 mobilna telefona
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV biro oprema
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV elektro tehnički materijal i uređaji
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga-Fizička zaštita lica i imovine
Odluka o hitnoj nabavci radova adaptacije prostora za imunizaciju
ODGOVORI NA PITANJA ZAINTERESOVANOG PONUĐAČA - roba biroopreme
Hitna nabavka - pamuč platno za šivenje zaštitnih maski
Hitna nabavka robe- namještaj za treću smjenu pedijatrija
Hitna nabavka robe potrošni i tehnički materijal
Hitna nabavka robe-prskalica za pumpu 2kom za dezinfekciju prostora
hitna nabavka usluga fizičkog obezbjedjenja za rad treće smjene pedijatrije
Hitna nabavka-zaštitno odijelo za jednokrat upotrebu
Hitna nabavka -7 mobilnih telefona
Hitna nabavka - dva mobilna telefona
Hitna nabavka roba ubrusa i sredstava za higijenu
Hitna nabavka 2 beskontaktna toplomjera
Hitna nabavka usluga dezinfekcija prostora
Obavještenje o ishodu postupka NMV-Biro oprema
Obavještenje o ishodu postupka NMV-Usluga fizičke zaštite lica i imovine
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti usluga štampanje obrazaca
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku roba-Prehrambeni proizvodi
Obavještenje o ishodu postupka NMV roba-Prehrambeni proizvodi
Obavještenje o ishodu postupka NMV USLUGA-ŠTAMPANJE OBRAZACA
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV osiguranje radnika za 181 zaposlenog u JZU Domu zdravlja Bar
Obavještenje o ishodu postupka NMV USLUGA OSIGURANJA RADNIKA JZU DOMA ZDRAVLJA BAR
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV usluga Osiguranja radnika JZU Doma zdravlja Bar
Obavještenje o ishodu postupka NMV usluga Održavanje i čišćenje klima uređaja
Zahtjev za dostavljanje ponuda za NMV usluga osiguranja radnika Doma zdravlja Bar
Obavještenje o ishodu postupka NMV osiguranja radnika II put
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti Oftalmološke usluge
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku roba Kancelarijski materijal
Obavještenje o ishodu postupka NMV-Kancelarijski materijal
Obavještenje o ishodu postupka NMV-Oftamološke usluge
Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke usluga mobilne telefonije
Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke
Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke
Odluka o izboru najpovoljnije ponude
ugovor MINS KNEŽEVIĆ 2020
UGOVOR MTEL 2020.G
Ugovor o isporuci roba gorivo
Ugovor o nabavci radova034
ugovor o nabavci roba kancelarijski materijal
Ugovor o nabavci roba mikrobiološki materijal partije I,II,IV,V,VI,VII
Ugovor o nabavci robe
Ugovor o nabavci robe-'Biro oprema'
Ugovor o nabavci robe-Laboratorijski materijal od plastikestaklametala i ostalo
Ugovor o nabavci robe-Padrino Mont doo
Ugovor o nabavci robe-Prehrambeni proizvodi
Ugovor o nabavci usluga
Ugovor o nabavci usluga-fizičke zaštite lica i imovine
Ugovor o nabavci usluga-Održavanje i čišćenje klima uređaja
Ugovor o nabavci usluga-Oftamološke usluge
Ugovor registracija i tehnički pregled vozila
ugovor sava osiguranje 3 put
Ugovor za pružanje usluga servisiranja vozila
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora