Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Javne nabavke

PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI JZU DOM ZDRAVLJA BAR
PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE HITNIH NABAVKI
Zahtjev za dostavljanje ponuda video nadzor
ZAHTJEV ZA DOSSTAVLJANJE PONUDA ZA MEDICINSKE UNIFORME
ODLUKA O POKRETANJU ZA MEDICINSKE UNIFORME
Odluka i zahtjev za pokretanje postupka male vrijednosti medicinska oprema
Obavjestenje o ishodu postupka javne nabavke male vrijednosti roba
Zahtjev za dostavljanje ponude male vrijednosti - reklamni materijal
Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke male vrijednosti - Reklamni materijal
PLAN JAVNIH NABAVKI MALE VRIJEDNOSTI 2018 GODINA
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti Elektro tehnički uređaji
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti roba Potrošni i tehnički materijal
Zahtijev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti roba auto dijelovi i auto gume
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI ELEKTRO TEHNIČKI UREĐAJI
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI POTROŠNI I TEHNIČKI MATERIJAL
ZAHTIJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI -KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ
ZAHTIJEV ZA NABAVKU MALE VRIJEDNOSTI-MIKROBIOLOŠKI DISKOVI
zahtijev za mikrobiološke diskove 1
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Mikrobioloski diskovi
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Mikrobioloski diskovi OXOID CTO455B
Obavještenje o ishodu postupka nabavke roba male vrijednosti-AUTO DIJELOVI I AUTO GUME
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti roba kancelarijski namještaj
Zahtijev za nabavku male vrijednosti -Aluminijski zastitni zastori
Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke male vrijednosti radova - aluminijski zaštitni zastori
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki mv za 2018 god i Izmjene i dopune Plana javnih nabavki male vrijednosti 2018.godine
PLAN JAVNIH NABAVKI MALE VRIJEDNOSTI ZA 2018 GOD SA IZMJENAMA I DOPUNAMA
Zahtijev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti roba -medicinska oprema-VAGINALNA SONDA
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga male vrijednosti -STAMPANJE OBRAZACA
Obavještenje o ishodu postu naba male vrijednosti-Štampanje obrazaca
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti roba-Vaginalna sonda
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti roba-Biro oprema
Zahtjev za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga Održavanje i čišćenje klima uređaja
OBAVJEŠTENJE O ISH POSTUPKA NABAVKE MV ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga Fizička zaštita lica i imovine
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nab male vrijednosti radova Održavanje objekata Doma zdravlja i ambulanti
Obavještenje o ishodu postupka nab male vrijednosti -Fizička zaštita lica i imovine
Zahtijev za nabavku male vrijednosti roba Prehrambeni proizvodi
Zahtjev za dos ponuda za nabavku opreme Centar za djecu sa posebnim potrebama -1
Zahtjev za dostav ponuda za nabavku opreme za Centar za djecu sa posebnim potrebama-2
Zahtjev za dostav ponuda nabavka opreme Centar za djecu sa posebnim potrebama-3
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora