030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608

Jedinica za fizikalnu terapiju

Denković Ljiljana, fizoterapeut 

 

 

Jedinica za fizikalnu terapiju Doma zdravlja Bar svoju djelatnost obavlja kroz sledeće aktivnosti: 

 

• Vršenje prevencije zdravlja djece predškolske i školske dobi, 

• procjena stanja i sprovođenje fizioterapeutskih postupaka gdje je to potrebno,  

• edukacija roditelja kroz savjetovališta za djecu sa posebnim potrebama, 

• prevencija, edukacija, procijena i poboljšanje zdravlja osoba starije dobi, 

• komunikacija sa članovima različitih zdravstvenih, terapijskih i socijalnih timova 

• kroz dijagnostičke postupke obuhvaćene ukupnom  

djelatnošću rada jedinice za fizikalnu terapiju  

Jedinica za fizikalnu terapiju je u periodu od 01.01.2013.godine do 31.10.2013.godine pružila 8.408 usluga. 

 

Radno vrijeme od 07h-15h 

 

Jedinica za fizikalnu terapiju +382 311-001
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora