Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Jedinica za sanitetski prevoz

Zoran Vojvodić 

koordinator 

 

• U Jedinici za sanitetski prevoz Doma zdravlja Bar radi 4 vozača koji vrše transport pacijenata po nalogu Izabranog doktora i odobrenju direktora ustanove. 

• Povratak pacijenata iz specijalizovanih bolnica u Crnoj Gori.  

• U pojedinim slučajevima transport pacijenata se obavlja i van granica Crne Gore uz saglasnost i odobrenje direktora ustanove. 

• Ova služba takođe vrši prevoz izabranih doktora prilikom zakazanih kućnih posjeta pacijentima. 

 

Ova služba opremljena je novim vozilima, sa svim potrebnim sadržajem i udobnošću, koja su nabavljena uz pomoć donacija.  

Jedinica za sanitetski prevoz je u periodu od 01.01.2013.godine do31.10.2013.godine izvršila 195 prevoza pacijenata na području Crne Gore. 

 

Radno vrijeme: 

 

prva smjena 07.00h do 14.00h;  

druga smjena 14.00h do 21.00h 

neradnim danima dežurstva: 07.00h do 21.00h 

Jedinica za sanitetski prevoz +382 30 311-171
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora