030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608

Medicina rada

dr Milenka Vraneš-Grujičić  

spec. medicine rada 

 

Služba Medicine rada Doma zdravlja Bar je jedna od vodećih službi ove grane medicine u Crnoj Gori. U prilogu tome svjedoče mnoga iskustva kako domaće tako i inostrane javnosti. Jedna je od prvih licenciranih službi u regionu. Lincencu za svoj rad dobila je daleke 1967. godine. 

 

Djelokrug rada ove službe Doma zdravlja Bar se ogleda kroz: 

 

• ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad, prilikom zasnivanja radnog odnosa 

• pri zapošljavanju na radnim mjestima s posebnim zahtjevima radnog mjesta – posebnim uslovima rada (s povećanim rizikom) u našoj službi se obavljaju prethodni pregledi, nakon čega se izdaje uvjerenje o sposobnosti za rad na takvom radnom mjestu 

• nakon periodičnog i ciljanog pregleda radnika koji rade na radnim mjestima s posebnim uslovima rada – ljekarsko uvjerenje – mišljenje o daljoj sposobnosti za rad na tim radnim mjestima 

• ljekarska uvjerenja o sposobnosti za upravljanjem motornim vozilom u drumskom saobraćaju – svih kategorija i specijalnih vozila 

• ljekarsko uvjerenje o ispunjavanju uslova za voditelja čamca 

• ljekarsko uvjerenje o podobnosti za posjedovanje, kao i za posjedovanje i nošenje vatrenog oružja 

• ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za pomorce 

• ljekarsko uvjerenje za sklapanje braka – za maloljetne osobe 

• ljekarsko uvjerenje o podobnosti za usvajanje djeteta 

• ljekarsko uvjerenje za upis u specifične srednje škole (saobraćajna, građevinska, neki smjerovi medicinske škole) 

• ljekarsko uvjerenje za dalji nastavak školovanja i boravak u inostranstvu 

 

Vrši i druge poslove stučno-savjetodavne vezane za rad i radne odnose a tiču se štetnog uticaja na zdravlje zaposlenih, edukacija o pružanju prve pomoći zaposlenih, zaštita od profesionalnih oboljenja zaposlenih i dr. 

 

• Služba Medicine rada posluje po tržišnom principu  

• Broj usluga za period od 01.01.2013.godine do 31. 10. 2013. godine koje je ova služba pružila korisnicima je 5.231. 

Medicina rada +382 30 314-213
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora