Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Mikrobiološka dijagnostika

dr Duško Perović 

spec. mikrobiolog 

 

dr Branko Jovanović 

specijalizacija mikrobiologije 

 

Mikrobiološka dijagnostika Doma zdravlja Bar ima dugogodišnju tradiciju u svom radu prepoznatu ne samo u Opštini Bar već i u regionu. Stručnim kadrom i timskim radom ova laboratorija postiže izvanredne rezultate. 

 

• Mikrobiološka laboratorija pored svakodnevnih poslova otkrivanja i identifikacije mikroorganizama iz bolesničkih materijala, vrši i mikrobiološka ispitivanja u cilju određivanja zdravstvene ispravnosti kao preduslova za bezbjedno korišćenje: životnih namirnica i vode za piće.  

 

• Djelatnost se sprovodi kroz sledeće aktivnosti: 

uzorkovanje 

ispitivanje  

izvještavanje 

 

Klinička mikrobiologija je u periodu od 01. 01. 2013. godine do 31. 10. 2013. godine pružila 41.466 usluga a Sanitarna mikrobiologija je izvršila 3.184 analiza voda,namirnica i briseva na higijensku ispravnost. 

 

Dom zdravlja Bar je kao pouzdan partner započeo postupak na dobijanju akreditacije za rad Sanitarne mikrobiologije i postupak se nalazi u završnoj fazi u kojoj će se vršiti ocjenjivanja postignutih rezultata od strane Akreditacionog tijela Crne Gore. Nakon ocjene od strane ovog tijela Sanitarna mikrobiologija će postati jedna od prvih akreditovanih laboratorija ovog tipa u Crnoj Gori. 

Mikrobiološka dijagnostika +382 30 340-886
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora