Savjetovalište za djecu

Koordinator:
dr Momira Vukelić
spec.pedijatar

Savjetovališta za djecu vrši preventivne preglede i imunizacije odojčadi i male djece, a takođe i djece u školskom uzrastu. U Savjetovalištu se obavlja i zdravstveno - vaspitni rad. To su razgovori sa roditeljima, organizacioni sastanci, planirani rad u maloj grupi, zdravstvena predavanja i drugo.

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
26