Savjetovalište za reproduktivno zdravlje

Ibrisimović Dženita, visoka medicinska sestra

Zaštita reproduktivnog zdravlja oba pola je od višestruke i izuzetne važnosti. Uloga ovog savjetovališta se ogleda u očuvanju reproduktivnog zdravlja svih populacija, a posebno mladima da da potrebna znanja kako bi se prevazišle predrasude i očuvalo njihovo reproduktivno zdravlje.

U Savjetovalištu se mogu informisati o zaštiti, očuvanju i unapređenju reproduktivnog zdravlja, zaštiti i prevenciji polno prenosivih infekcija, zaštiti od neželjene trudnoće i posledica koje ona sa sobom nosi.

Savjetovalište za reproduktivno zdravlje ove godine Sprovodi program „Škola za trudnice“. Psihofizička priprema trudnica ima za cilj da buduće majke pripremi za trudnoću i porođaj.

 

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
28