Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Ambulanta Pečurice

Dr Ibrahim Hamza 

spec.opšte medicine 

 

Izabrani doktor za odrasle 

Radno vrijeme od 07h do 15h 

Ambulanta Pečurice +382 30 361-231
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora