030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608

Plan upravljanja otpadom

Na osnovu člana 28 Zakona o upravljanju otpadom (Službeni list RCG 64/11), člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni list RCG 60/03 i 32/11) a postupajući po zahtjevu JZU DOM ZDRAVLJA BAR, Agenicija za zaštitu životne sredine Vlade Crne Gore je donijelo rješenje kojim se daje saglasnost za plan upravljanja otpadom, kojeg možete preuzeti na linku ispod. 

Plan upravljanja otpadom
Plan upravljanja otpadom (2015.g.)
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora