Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Pomoćnik direktora - dr Momira Vukelić, spec. pedijatar

LIČNI PODACI 

 

Ime: Momira Vukelić 

Stalna Adresa: JZU Dom Zdravlja Bar, ul. Jovana Tomaševića, br. 42 

Polje 20, Bar, Crna Gora 

Telefon: 067/ 309 999 

E-mail: drmomira@gmail.com 

Državljanstvo: Crnogorsko 

Datum i mjesto rođenja: 14. april 1955. Peć 

Bračno stanje: udata 

 

RADNO ISKUSTVO 

 

• Datum: Zaposlena od 31. januara 1984 – 

• Naziv i adresa poslodavca: JZU Dom Zdravlja Bar, Jovana Tomaševića, br. 42 

• Pozicije na poslu: Izabrani doktor za djecu;  

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja 

 

OBRAZOVANJE 

 

• Naziv i tip organizacije za obrazovanje: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd 

Specijalističke studije 

• Oblast: Pedijatrija 

• Pun naziv kvalifikacije po završetku studija: Specijalista pedijatrije 

 

• Naziv i tip organizacije za obrazovanje: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd 

 

• Pun naziv kvalifikacije po završetku studija: Doktor medicine 

 

• Naziv i tip organizacije za obrazovanje: Srednja medicinska škola „Sestre Ninković“, Kragujevac  

Opšti smer 

 

Profesionalni angažmani 

- Član upravnog odbora JZU Dom zdravlja Bar i predškolske ustanove „Vukoslava Ivanović - Mašanović“ 

- Od 2012. član Nacionalnog stručnog savjetodavnog tijela za imunizacije pri Ministarstvu zdravlja Crne Gore 

- Od 2008. član Borda direktora JZU Dom zdravlja Bar 

- Od 2008. koordinator za sprovođenje imunizacije u opštini Bar  

- Opštinski koordinator za nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom 

- Član komisije pri Ministarstvu zdravlja za Nacionalni plan akcije za djecu u Crnoj Gori od 2004. do 2010. godine 

- Od 2008. godine koordinator rada u Savjetovalištu za mlade 

- Mentor specijalizantima za dio specialističkog staža iz pedijatrije  

- Načelnik pedijatrijske službe JZU Dom zdravlja Bar od 1992. do 2001. godine 

- Koordinator za sprovođenje nacionalnog programa iskorenjivanja dečje paralize u SR Jugoslaviji od 1996 - 2002. 

 

Seminari i priznanja  

 

- Redovno pohađa godišnje seminare u organizaciji Ministarstva zdravlja Crne Gore i Instituta za bolesti djece pri Kliničnom centru Crne Gore 

- Redovno pohađa godišnje seminare kontinuirane medicinske edukacije iz pedijatrije u organizaciji Instituta za zaštinu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ – Novi Beograd 

- Od 2006. pohađa godišnje pedijatrijske škole koje organizuje Udruženje pedijatara Srbije 

- Nosilac više sertifikata za učešće na stručnim skupovima iz oblasti medicine i pedijatrije u organizaciji Ljekarske komore Crne Gore  

- Dobinik zahvalnica Saveznog sekretarijata za rad, zdravstveno i socijalno staranje i Koordinacionog komiteta za iskorenjivanje dečije paralize u SR Jugoslaviji za učešće i doprinos u uspešnom sprovođenju Nacionalnog programa iskorenjivanja dečije paralize u SR Jugoslaviji, od 1996. do 2002. godine. 

 

 

Jezici 

Engleski - Elementarno znanje  

Ruski - Osnovno znanje  

 

Sposobnosti 

 

TEHNIČKE SPOSOBNOSTI  

- Dobitnik sertifikata ECDL (European Computer Driving Licence) 

- Vozačka dozvola B kategorije 

Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora