030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608

Populaciono savjetovalište

Jovanović Đurđina, medicinska sestra 

 

U okviru populacionog savjetovališta radi Savjetovalište za prevenciju dijabetesa koje je namijenjeno ne samo dijabetičarima već sveukupnoj populaciji, kao oboljenju koje je prvo od hroničnih nezaraznih oboljenja prepoznato kao globalni problem i dat mu tretman kao infektivnoj epidemiji od strane UN i WHO. 

 

dr Miroslav Stanišljević +382 30 315 057
Savjetovalište za prevenciju komplikacija diabetes mellitus-a
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora