Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Populaciono savjetovalište

Koordinator: 

dr Miroslav Stanišljević 

spec.opšte medicine 

 

Olivera Simović, med.sestra 

 

 

U okviru populacionog savjetovališta radi Savjetovalište za prevenciju dijabetesa koje je namijenjeno ne samo dijabetičarima već sveukupnoj populaciji, kao oboljenju koje je prvo od hroničnih nezaraznih oboljenja prepoznato kao globalni problem i dat mu tretman kao infektivnoj epidemiji od strane UN i WHO. 

 

U Savjetovalištu za prevenciju diabetesa za period od 01. 01. 2013. do 30.10.2013.godine urađeno je 629 brzih određivanja šećera iz kapilarne krvi, broj individualnih edukacija 15, broj individualnih edukacija radi primjene samokontrole 26, broj kampanja 4,broj organizovanih grupa 10, broj polaznika po grupi od 10 do 22,što ukupno čini 167 polaznika.  

dr Miroslav Stanišljević +382 30 315 057
Savjetovalište za prevenciju komplikacija diabetes mellitus-a
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora