Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com
Utorak, 21. Jul 2015.

Radna posjeta ministra zdravlja prof. Dr Budimira Šegrta i direktora Fonda za zdravstveno osiguranje dr Kenana Hrapovića

Ministar zdravlja prof.dr Budimir Šegrt i direktor Fonda za zdravstveno osiguranje dr Kenan Hrapović, sa saradnicima, boravili su u radnoj posjeti Domu zdravlja Bar 21.07.2015.godine. 

Direktor Doma zdravlja Bar mr Borislav Lalević upoznao je ministra sa načinom i funkcionisanjem ove zdravstvene ustanove. On je tom prilikom istakao da ustanova kojom rukovodi zajedno sa svim zaposlenima maksimalmo pruža napore u obezbjeđivanju kvalitetne, efikasne i dostupne zdravstvene zaštite pacijentima na primarnom nivou.Istakao je i da je 98,56% stanovnika Opštine Bar izabralo svog doktora za odrasle i djecu.  

 

Nakon obilaska Doma zdravlja Bar i zdravstvenih stanica Virpazar i Sutomore, ministar Šegrt je ocijenio da stanovnici ove primorske opštine i brojni turisti tokom ljetnje sezone, imaju veoma kvalitetnu, dostupnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu i da dobijaju zdravstvene usluge na visokom nivou. Dom zdravlja Bar, kako je kazao ministar zdravlja, posjeduju prostorne, tehnološke i kadrovske kapacitete za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite građanima. 

Tokom razgovora sa menadžmentima ministar Šegrt je naglasio da je, budući da je ljetnja turistička sezona u toku, neophodno da zdravstvena ustanova uskladi organizaciju rada i stave u funkciju sve svoje kapacitete, kako bi mogli da odgovore eventualnim potrebama turista za zdravstvenom zaštitom.  

 

Direktor Lalević je kazao u toku ljetnje turističke sezone u cilju pružanja kvalitetne, dostupne i efikasne zdravstvene zaštite rade i Turističke ambulante po četiri sata i to u objektu Dom zdravlja, na Veliki Pijesak , Utjehi i Sutomoru. 

 

U cilju pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite građanima, ministar Šegrt je istakao da je potrebna reorganizacija zdravstvenog sistema, prema stvarnim potrebama, kao i da je neophodna racionalnija potrošnja i raspodjela sredstava i bolja kontrola. On je kazao da je, u tom smislu, neophodno poboljšati koordinaciju na svim nivoima zdravstvene zaštite, uvesti kliničke i terapijske vodiče i smjernice i sprovoditi kontimuiranu edukaciju i stručno usavršavenje zdravstvenih radnika. 

 

Ministar Šegrt sa saradnicima, tokom radne posjete razgovarao je i sa predsjednicima Opština Bar dr Zoranom Srzentićem o mogućnostima uključivanja lokalne uprave u projekte koji imaju za cilj unapređenje zdravstvene zaštite stanovnika ove opštine i realizaciji zajedničkih projekata koji imaju za cilj razvoj i promociju zdravstvenog turizma. 

Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora