030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608

Sanitarna hemija

Biljana Masoničić 

spec.sanitarne hemije 

 

Selma Hadžalić 

dipl. ing. hemijske tehnologije 

 

Sanitarna hemija spada u specifičnosti Domu zdravlja Bar.Ova služba ima dugogodišnju tradiciju i njen rad karakterišu tačni i pouzdani rezultati usaglašeni sa svim potrebnim standardima. Njen djelokrug rada je: 

 

• Vrši laboratorijske analize iz djelatnosti sanitarne hemije (životne namirnice,vode,predmeta opšte upotrebe) prema utvrđenim normativima i pravilnicima u Crnoj Gori. 

 

Laboratorija Sanitarne hemije u periodu od 01.01.2013.godine do 31.10.2013.godine izvršila je : 

 

• ispitivanje kvaliteta voda- 2513 uzoraka 

• ispitivanje kvaliteta namirnica-125 uzoraka 

 

Sanitarna hemija je akreditovana za svoj rad od strane Akreditacionog tijela Crne Gore dobijanjem sertifikata 12. 09. 2011.godine i jedna je od prvih akreditovanih laboratorija u Crnoj Gori. 

 

 

 

Sanitarna hemija +382 30 312-546
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora