Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Savjetovalište za djecu

Koordinator:  

dr Momira Vukelić  

spec.pedijatar 

 

Savjetovališta za djecu vrši preventivne preglede i imunizacije odojčadi i male djece, a takođe i djece u školskom uzrastu. U Savjetovalištu se obavlja i zdravstveno - vaspitni rad. To su razgovori sa roditeljima, organizacioni sastanci, planirani rad u maloj grupi, zdravstvena predavanja i drugo. 

dr Momira Vukelić +382 30 314-608
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora