030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608

Savjetovalište za mlade

Kolar Amela, psiholog 

 

Savjetovalište za mlade ove godine sprovodi program odvikavanja od pušenja a takođe organizuje individualna i grupna savjetovanja zdravlja i zdravih stilova života kao i drugih važnih životnih pitanja sa kojima se mladi susreću.  

dr Momira Vukelić +382 30 315-057
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora