Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Savjetovalište za mlade

Koordinator:  

dr Momira Vukelić 

spec. pedijatar 

 

Đurđina Jovanović 

med.sestra 

 

Savjetovalište za mlade ove godine sprovodi program odvikavanja od pušenja a takođe organizuje individualna i grupna savjetovanja zdravlja i zdravih stilova života kao i drugih važnih životnih pitanja sa kojima se mladi susreću. U 2013.godini po Programu Instituta za javno zdravlje Crne Gore odrađeno je 10 radionica odvikavanja od pušenja po metodi Mek Farlanda.Ukupan broj polaznika u savjetovalištu je 156. 

dr Momira Vukelić +382 30 315-057
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora