Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Savjetovalište za prevenciju HIV/AIDS

Koordinator: 

dr Snežana Barjaktarović-Labović 

sub.spec. higijene 

 

Savjetovanje sa testiranjem na HIV je povjerljiv razgovor između klijenata i savjetnika sa ciljem procijene sopstvenog rizika za HIV infekciju i razmatranje procijene ponašanja koja vodi sprečavanju HIV infekcije. Savjetovanje se obavlja sa pojedincima, parovima ili porodicama,čije savjetovanje zavisi od interesovanja samog klijenta. Savjetovanje pomaže osobama da se informišu o HIV-u;kako se HIV prenosi, kako da prepoznaju rizike u svom ponašanju koje dovode do HIV–infekcije, gdje da urade HIV test i da zavisno od rezultata preduzmu radnje kojima će izbjeći da budu inficirani ili da inficiraju druge. 

dr Snežana Barjaktarović-Labović +382 30 317-351
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora