Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Savjetovalište za prevenciju komplikacija diabetes mellitus-a

Glavni zadatak savjetovališta za prevenciju komlikacija dijabetesa je kao što mu i naziv govori prevencija nastankai/ili usporavanje napredovanja već nastalih komplikacija dijabetesa. 

 

materijal priperemio: dr Miroslav Stanišljević 

O savjetovalištu - detaljnije... Dijabetes - ŠTA JE TO Kratak istorijat Dijabetesa Liječenje dijabetesa Nekoliko savjeta kako živjeti sa dijabetesom Komplikacije Diabetes mellitus-a
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora