030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608

Savjetovalište za reproduktivno zdravlje

Ibrisimović Dženita, visoka medicinska sestra 

 

Zaštita reproduktivnog zdravlja oba pola je od višestruke i izuzetne važnosti. Uloga ovog savjetovališta se ogleda u očuvanju reproduktivnog zdravlja svih populacija, a posebno mladima da da potrebna znanja kako bi se prevazišle predrasude i očuvalo njihovo reproduktivno zdravlje. 

 

U Savjetovalištu se mogu informisati o zaštiti, očuvanju i unapređenju reproduktivnog zdravlja, zaštiti i prevenciji polno prenosivih infekcija, zaštiti od neželjene trudnoće i posledica koje ona sa sobom nosi. 

 

Savjetovalište za reproduktivno zdravlje ove godine Sprovodi program „Škola za trudnice“. Psihofizička priprema trudnica ima za cilj da buduće majke pripremi za trudnoću i porođaj. 

 

dr Fehmija Fetahović +382 30 341-240
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora