Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Sekretarica - Sandra Ćulafić

Kontakt telefon: 068 891 006 

Kontakt telefon 030 / 311 - 001
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora