Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Sportska medicina

Dr Suzana Marinković 

spec.sportske medicine 

 

Dragana Raščanin 

med. sestra 

 

Služba Sportske medicine je specifičnost Doma zdravlja Bar koja pruža usluge iz oblasti sportske medicine 

 

Sportsko-medicinski pregled obuhvata: 

 

- Fizikalni pregled po sistemima 

- Antropometrija- osnovna (mjerenje tjelesne visine i težine) 

- Elektrokardiografija (EKG) 

 

• Sportska medicina usluge pruža tržišno 

Sportska medicina +382 30 373-482
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora