ЗУ Дом Здравља Бар - дом Вашег здравља
Добро дошли на интернет презентацију Дома здравља Бар - установе која брине о Вашој примарној здравственој заштити.
Центри за подршку
Савјетовалишта за дјецу, младе, репродуктивно здравље и превенцију ХИВ/АИДС-а
Центар за плућне болести и ТБЦ Дома здравља Бар има дугогодишњи рад и праксу вођен стручним тимом људи.
Микробиолошка дијагностика Дома здравља Бар има дугогодишњу традицију у свом раду препознату не само у Општини Бар већ и у региону
Центар за ментално здравље Дома здравља Бар има дугогодишњу праксу и професионалан рад који је усмјерен на очувању и лијечењу менталног здравља пацијената.
Центар за дјецу са посебним потребама у стручном и организационом погледу, пружа здравствене услуге дјеци која имају одређене сметње у развоју, повећан ризик за настајање одређених болести, или поремећаје у психомоторном развоју.
1