Смјернице за заштиту дјеце и адолесцената од насиља, злостављања и занемаривања

Министарство здравља је припремило Смјернице за поступање пружалаца здравствених услуга у циљу зађтите дјеце и адолесцената од насиља, злостављања и занемаривања. Црна Гора је једна од првих земаља свијета која је, израдом смјерница, усагласила оквир одговора здравственог система у случајевима насиља, злостављања и занемаривања дјеце и адолесцената.  

Здравствени систем, односно здравствени радници, имају значајну и специфичну улогу у свим фазама заштите дјеце од злостављања и занемаривања: од превенције преко откривања и дијагностике, па до третмана, праћења и евалуације. Један од основних задатака здравствених радника је сензибилизација шире јавности и стручњака других области. Здравствени систем има значајну улогу у превенцији свих оних ситуација које касније могу бити извор насиља над дјецом. Велики значај имају савјетовалишта у здравственом систему, а посебно она која се дефинишу као специјализована савјетовалишта за труднице, савјетовалиште за брак, педијатријско савјетовалиште, савјетовалиште за адолесценте.  

Одлука Министарства здравја да изради Смјернице има за циљ да унаприједи рад пружалаца здравствених услуга на свим нивоима заштите у области идентификације случајева злостављања, занемаривања и насиља, пријављивања и даљег упућивања надлежним службама. 

Иако се дужност пријављивања случаја у начелу односи на установу која се у оквирима своје дјелатности бави заштитом дјеце, обавеза љекара и осталих здравствених радника и здравствених сарадника је да сваки случај злостављања пријаве надлежним установама, односно службама.  

Поводом доношења Смјерница Дом здравља Бар ће у наредном периоду организовати презентацију са циљем што бољег упознавања са обавезама здравствених радника и здравствених сарадника у случајевима када се сумња и када је на насиље, занемаривањеи и злостављање дјеце и адолесцената евидентно. 

 

64