Амбуланта Вирпазар

др Ивана Дабановић 
доктор медицине 

Изабрани доктор за одрасле 

Радно вријеме од 07х до 15х 

 

Пружа и здравствене услуге патронажне дјелатности и санитетски превоз 

Амбуланта Вирпазар се налази на подручју МЗ Црмница и територијално обухвата: Вирпазар, Орахово, Браћене, Миковиће, Забес, Бољевиће, Сотониће, Буковик, Мачуге, Дупило, Попратницу, Комарно, Трново, Горњи и Доњи Брчели, Бријеге, Овточићи, Томићи, Утрг, Годиње, Сеоце, Крњице, Лимљане, Глухи До.У овој амбуланти регистровано је 1969 пацијената.

 

36