Спортска медицина

Др Сузана Маринковић 
спец.спортске медицине 

Драгана Рашчанин 
мед. сестра 

Служба Спортске медицине је специфичност Дома здравља Бар која пружа услуге из области спортске медицине 

Спортско-медицински преглед обухвата: 

- Физикални преглед по системима 

- Антропометрија- основна (мјерење тјелесне висине и тежине) 

- Електрокардиографија (ЕКГ) 

 

• Спортска медицина услуге пружа тржишно 

 

21