Јединица за физикалну терапију

Денковић Љиљана, физотерапеут 

Јединица за физикалну терапију Дома здравља Бар своју дјелатност обавља кроз следеће активности: 

• Вршење превенције здравља дјеце предшколске и школске доби, 

• процјена стања и спровођење физиотерапеутских поступака гдје је то потребно,  

• едукација родитеља кроз савјетовалишта за дјецу са посебним потребама, 

• превенција, едукација, процијена и побољшање здравља особа старије доби, 

• комуникација са члановима различитих здравствених, терапијских и социјалних тимова 

• кроз дијагностичке поступке обухваћене укупном  

дјелатношћу рада јединице за физикалну терапију   

 

Радно вријеме од 07h-15h 

 

32