О нама

Поштовани посјетиоци wеб-сајта Јавне здравствене установе Дом здравља Бар, задовољство ми је да Вас поздравим, са жељом да претрагом наше wеб странице, добијете у потпуности тражене информације као и основне податке о организацији и пословању наше установе.

Дом здравља Бар спроводи мјере примарне здравствене заштите у општини Бар. Установа данас представља заокружену радну цјелину у просторном, кадровском и техничко-технолошком садржају. У потпуности је обезбијеђена квалитетна здравствена заштита у службама централног објекта у граду и у здравственим станицама и амбулантама на територији насељних места општине Бар у областима опште медицине, здравствене заштите жена, здравствене заштите дјеце, поливалентне патронаже, стоматолошке здравствене заштите, лабораторијске дијагностике, медицине рада, пнеумофтизиолошке заштите, хигијенско-епидемиолошке заштите, физикалне медицине и рехабилитације, интерне медицине, неуропсихијатрије, оториноларингологије и медицинског снабдијевања.

Са кадровским потенцијалом успешно одговара најсложенијим пословима примарне здравствене заштите са медицинском услугом високог стандарда, како опште медицинском тако и специјалистичком. Тежиште рада установе је усмјерено на превентивне мјере здравствене заштите преко система савјетовалишта у службама које су у пуној функцији с циљем да се болест открије и спријечи. Велика пажња се посвећује стручном усавршавању здравственог особља, без чега нема ни напретка.

Већина поменутих услуга посредством овог сајта сада ће бити још приступачнија корисницима - грађанима, студентима, здравственим радницима и сарадницима свих нивоа образовања и свих профила. То је његова основна сврха!

 

 

2