Медицина рада

др Миленка Вранеш-Грујичић  
спец. медицине рада 

Служба Медицине рада Дома здравља Бар је једна од водећих служби ове гране медицине у Црној Гори. У прилогу томе свједоче многа искуства како домаће тако и иностране јавности. Једна је од првих лиценцираних служби у региону. Линценцу за свој рад добила је далеке 1967. године. 

Дјелокруг рада ове службе Дома здравља Бар се огледа кроз: 

• љекарско увјерење о способности за рад, приликом заснивања радног односа 

• при запошљавању на радним мјестима с посебним захтјевима радног мјеста – посебним условима рада (с повећаним ризиком) у нашој служби се обављају претходни прегледи, након чега се издаје увјерење о способности за рад на таквом радном мјесту 

• након периодичног и циљаног прегледа радника који раде на радним мјестима с посебним условима рада – љекарско увјерење – мишљење о даљој способности за рад на тим радним мјестима 

• љекарска увјерења о способности за управљањем моторним возилом у друмском саобраћају – свих категорија и специјалних возила 

• љекарско увјерење о испуњавању услова за водитеља чамца 

• љекарско увјерење о подобности за посједовање, као и за посједовање и ношење ватреног оружја 

• љекарско увјерење о способности за поморце 

• љекарско увјерење за склапање брака – за малољетне особе 

• љекарско увјерење о подобности за усвајање дјетета 

• љекарско увјерење за упис у специфичне средње школе (саобраћајна, грађевинска, неки смјерови медицинске школе) 

• љекарско увјерење за даљи наставак школовања и боравак у иностранству 

 

Врши и друге послове стучно-савјетодавне везане за рад и радне односе а тичу се штетног утицаја на здравље запослених, едукација о пружању прве помоћи запослених, заштита од професионалних обољења запослених и др. 

• Служба Медицине рада послује по тржишном принципу  

• Број услуга за период од 01.01.2013.године до 31. 10. 2013. године које је ова служба пружила корисницима је 5.231. 

 

 

20