Центар за дјецу са посебним потребама

Костић Весна, специјалиста педијатрије
Брзић Тијана, клинички психолог
Перковић Савина, дефектолог
Мијајловић Милица, логопед
Рајчевић Маја, логопед

Центар за дјецу са посебним потребама у стручном и организационом погледу, пружа здравствене услуге дјеци која имају одређене сметње у развоју, повећан ризик за настајање одређених болести, или поремећаје у психомоторном развоју. Рад се заснива на тимском раду педијатара и посебно едукованог медицинског особља са специфичном популацијом - дјеце са посебним потребама.

Један од приоритетних задатака Центра биће и пружање психолошке подршке родитељима и породицама обољеле дјеце.

 

18