Јединица за патронажу

Трцета Марија, медицинска сестра 

 Јединица за патронажу Дома здравља Бар покрива цијелокупну територију Општине Бар, како у градском тако и приградском и сеоском подручју.  

Јединица за патронажу свој рад заснива на пружању здравствених услуга ван просторија Дома здравља Бар тј. своје услуге врши у кућним условима пацијената и то: 

 

• Пружа услуге корисницима које се састоје првенствено у подучавању,савјетовању и учењу појединца,породице и заједнице код проблема повезаних са здрављем и болешћу. 

• Промовише здравље појединца,породице и заједнице те њихову способност самоопскрбе 

Нуди помоћ и подршку појединцима,да живе здравије у свом дому најдуже што је то могуће. 

• У сарадњи са изабраним доктором,те и по његовом налогу пружа услуге корисницима са употребом интервенција које је прописао доктор и интервенцијама које је сама планирала. 

• Патронажна медицинска сестра је координатор његе и скрби код пацијента, коју пружају чланови тима здравствене његе,интердисциплинарног здравственог тима,чланови породице или значајне особе за пацијента,те остале институције у систему здравствене и /или социјалне заштите. 

• У свом Програму рада ова служба поред давања наведених услуга пацијентима има и 6 обавезних посјета трудницама, породиљама и бебама.  

 

31