Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Ambulanta Stari Bar

Dr Ermina Bećirović 

spec.opšte medicine 

 

Izabrani doktor za odrasle 

 

Radno vrijeme od 07h do 15h 

 

Ambulanta Stari Bar je prigradska ambulanta koja pokriva teritorijalno sledeća područja: Stari Bar, Baukovo, Belveder, Velembusi, Gretva, Brbot, Turčini, Menke, Mikulići, Podgrad, Bartula, Rap, Gornja i Donja Poda, Tomba, Gornje i Donje Zaljevo.U ovoj ambulanti registrovano je 1964 pacijenata.  

 

Za period od 01. 01. 2013. do 30.10.2013.godine u ovoj ambulanti pruženo je 6.436 usluga. 

 

Ambulanta Stari Bar +382 30 341-360
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora