030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608

Ambulanta Stari Bar

Dr Ermina Bećirović 

spec.opšte medicine 

 

Izabrani doktor za odrasle 

 

Radno vrijeme od 07h do 15h 

 

Ambulanta Stari Bar je prigradska ambulanta koja pokriva teritorijalno sledeća područja: Stari Bar, Baukovo, Belveder, Velembusi, Gretva, Brbot, Turčini, Menke, Mikulići, Podgrad, Bartula, Rap, Gornja i Donja Poda, Tomba, Gornje i Donje Zaljevo.U ovoj ambulanti registrovano je 1964 pacijenata.  

 

Za period od 01. 01. 2013. do 30.10.2013.godine u ovoj ambulanti pruženo je 6.436 usluga. 

 

Ambulanta Stari Bar +382 30 341-360
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora