Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Stručni radovi

u pripremi 

Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora