030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608

Uputstva o prijemu i načinu evidentiranja donacija i sponzorstava u javnim zdravstvenim ustanovama

Uputstvo o načinu evid. građ.radova vozila kancelarijske i druge opreme
Uputstvo o načinu evid. ljekova i medicinskih sredstava
Uputstvo o načinu evidentiranja donacija i sponzorstva u Javnom zdravstvenom sisitemu
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora