030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608

Ambulanta Virpazar

dr. Ivana Dabanović 

doktor medicine 

 

Izabrani doktor za odrasle 

Radno vrijeme od 07h do 15h 

 

Pruža i zdravstvene usluge patronažne djelatnosti i sanitetski prevoz 

 

Ambulanta Virpazar se nalazi na području MZ Crmnica i teritorijalno obuhvata: Virpazar, Orahovo, Braćene, Mikoviće, Zabes, Boljeviće, Sotoniće, Bukovik, Mačuge, Dupilo, Popratnicu, Komarno, Trnovo, Gornji i Donji Brčeli, Brijege, Ovtočići, Tomići, Utrg, Godinje, Seoce, Krnjice, Limljane, Gluhi Do.U ovoj ambulanti registrovano je 1969 pacijenata. 

 

Ambulanta Virpazar +382 20 711-128
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora