Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com

Zaštitnik prava pacijenata

U skladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent može dati prigovor po bilo kom osnovu utvrđenom u Zakonu na četiri primjerka. Jedan primjerak se dostavlja direktoru, drugi primjerak arhivi, treći primjerak ostaje u knjizi kod Zaštitnika prava pacijenata a četvrti primjerak se vraća pacijentu kroz odgovor koji se dostavlja. 

 

Putem sredstava informisanja i javnim vidnim isticanjem na određenim mjestima u ustanovi, građani su u potpunosti bili informisani o otpočinjanju rada zaštitnika prava pacijenata u Domu zdravlja Bar. 

 

U 2011. godini pristigle su 7 predstavki od strane pacijenata koje nisu imale karakter prigovora na rad i pružene usluge, već sugestije kako poboljšati rad u ovoj zdravstvenoj ustanovi. 

 

Zaštitnik prava pacijenata Doma zdravlja Bar je Aida Novalić, glavna sestra  

Zaštitnik prava pacijenata 030 314 709
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora