Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com
Srijeda, 03. Jul 2013.

Završeni radovi na uređenju ambulante Ostros - posjeta ministra zdravlja prof.dr Miodraga Radunovića

• Ambulanta Ostros teritorijalno pokriva– Arbneš, Veliki Ostros, Mali Ostros, Martiće, Koštanjicu, Bobovište, Ckla, Tejane,Šestane ,Brisku, Gornje i Donje Muriće,Gornje i Donje Đuravce,Livare,kao i naselje Pinču sa oko 2000 stanovnika albanskog življa muslimanske vjeroispovjesti.  

 

Ambulanta Ostros je udaljena od Doma zdravlja 40 km.U ovoj ambulanti radi 5 zdravstvenih radnika na neodređeno vrijeme: dr Ganimeta Hodža, med.tehničari Muharem Ramušević i Ibrahim Mujezić ,vozač Jedinice za sanitetski prevoz Džemalj Perašević i na određeno vrijeme visoka med.sestra Ardijana Cuković. 

 

Nekada je Mjesna Zajednica Ostros brojjila oko 3500 stanovnika međutim jedan značajan broj stanovništva se iselio i živi i radi u inostranstvu. 

 

U ovoj ambulanti registrovano je 1645 pacijenata. 

Mjesečno doktorka ima od 600 do 750 pregleda i od 25 do 30 kućnih posjeta. 

Patronažna jedinica na ovom području u toku mjeseca ima od 180 do 200 patronažnih usluga a u toku mjeseca aprila imala je 270 usluga. 

 

Objekat Ambulante Ostros je u dobrom stanju,radnici imaju dobre uslove za rad. Ambulanta je opremljena svom neophodnom opremom za rad (instrumentima, ljekovima i sanitetskim materijalom) takođe ova ambulanta posjeduje dva vozila od kojih je jedno sanitetsko. Objekat ambulante se redovno održava i do sada je više puta ulagano u njegovu adaptaciju. 

U ambulanti se radi u skladu sa Planom i Programom rada JZU Doma zdravlja Bar a na osnovu smjernica od strane Ministarstva zdravlja. 

 

U ambulanti radi dr Ganimeta Hodža sa svojim saradnicima i rad se odvija na vrlo kvalitetan način uz poštovanje svih načela zdravstvene djelatnosti. 

 

U skladu sa Programom u ovoj ambulanti često se organizuju predavanja u saradnji dr Hodže i savjetovališta Doma zdravlja Bar (populaciono savjetovalište, savjetovalište za mlade, savjetovalište za reproduktivno zdravlje, savjetovalište za AIDS, savjetovalište za djecu). Predavanja obuhvataju sve starosne grupe. 

 

Želimo navesti da u ambulanti ne dolazi nijedan od specijalista sa strane da ordinira. 

Takođe u ambulanti postoji opremljena stomatološka ordinacija ali ne postoji interesovanje stomatologa za rad u ovoj ordinaciji. 

 

• Dom Zdravlja Bar na jedan kvalitetan način u skladu sa Planom i Programom utvrđuje prioritete prilikom ulaganja u održavanju svojih ambulanti te je u protekloj 2012.godini sproveo aktivnosti na uređenju Ambulante Ostros. U tom pravcu izvršeni su sledeći radovi: 

 

- Radovi na sanaciji krovne konstrukcije 

- Limarski radovi 

- Radovi na izolaciji krova 

- Molersko-farbarski radovi 

 

Molersko-farbarski radovi i radovi na sanaciji dijela krovne konstrukcije na kritičnim mjestima kao i limarski i izolaterski radovi iznosili su 7.695,39 €. 

 

• Turska Agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju-TIKA je u aprilu mjesecu potpisala ugovor sa izvođačem radova doo "Alumil " iz Ulcinja na sanaciji i uređenju objekta Ambulante Ostros i u maju mjesecu i početkom juna izvršila sledeće radove : 

 

- izvršena je ugradnja PVC bravarije 

- postavljen je laminat i pločice 

- unutrašnji molersko-farbarski radovi 

- vanjski molersko farbarski radovi  

- kosa rampa za lica sa posebnim potrebama 

 

Ova humanitarna organizacija izvršila je i nabavku medicinske opreme čiji je isporučilac doo"OSMI RED-D" iz Podgorica i to:daske za imobilizaciju sa pratećom opremom, bocu sa kiseonikom, EKG i Defibrilator sa svim potrebnim sadržajem. 

 

Putem donacije sunarodnika u Francuskoj i ličnim angažovanjem Urima Dodića koji se nalazi i živi u Francuskoj u Parizu ,ovoj ambulanti dopremiće se sanitetsko vozilo sa reanimobilom i ostalom pratećom opremom. Dom zdravlja je participirao sa iznosom od 2.500 € u nabavci ovog vozila. 

 

Dom zdravlja Bar je u kontekstu preduzetih radova kako bi se uređenje Ambulante Ostros zaokružilo kao cjelina iz sopstvenih sredstava preduzeo aktivnosti na : 

• na zamjeni i ugradnj rasvjete - rastera 

• tapaciranje namještaja 

• izrada i ugradnja ograde, kapije i ograde uz kosu rampu 

• sanaciji elektroi gromobranskih instalacija 

• nabavci kancelarijskog namještaja i opreme  

 

Troškovi na ambijentalnom uređenju iznosili su 6.980,70€ dok troškovi nabavke kancelarijskog namještaja i opreme su oko 2.000 €, što ukupno iznosi 8,980,00 €. 

 

S poštovanjem 

 

DIREKTOR 

mr Borislav Lalević 

Obavještenja još:
Četvrtak, 20. Maj 2021.
Obavještenje: Seminar za zaposlene Doma Zdravlja Bar
Utorak, 17. Decembar 2019.
Sastanak „Vrijeme je važno u multiploj sklerozi“ ( Hoffmann La Roche )
Utorak, 17. Decembar 2019.
Smjernice za zaštitu djece i adolescenata od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
Četvrtak, 12. Decembar 2019.
Edukativni stručni seminar „Epidemiološke karakteristike karcinoma grlića materice i primarna prevencija HPV vakcinom“
Utorak, 10. Decembar 2019.
Međunarodni dan ljudskih prava
Utorak, 26. Novembar 2019.
Dom zdravlja Bar organizovao edukativnu prezentaciju povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25.Novembar
Ponedjeljak, 25. Novembar 2019.
OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA 25. NOVEMBAR
Četvrtak, 21. Novembar 2019.
Revakcinacija školske djece 2019/2020
Nedjelja, 17. Novembar 2019.
17. Novembar Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda
Četvrtak, 14. Novembar 2019.
Dom zdravlja Bar obilježio 14.Novembar - Dan borbe protiv dijabetesa
Ponedjeljak, 11. Novembar 2019.
11. Novembar Dan borbe protiv pušenja
Subota, 05. Oktobar 2019.
VIII SAJAM MEDICINE 03- 05. Oktobar 2019.godine
Petak, 13. Septembar 2019.
Dom zdravlja Bar organizovao edukativnu prezentaciju - %22Prevencija i zaštita od nasilja u porodici%22
Petak, 07. April 2017.
Dom zdravlja Bar je obilježio 07.april svjetski dan zdravlja
Utorak, 17. Maj 2016.
Gostovanje direktora Doma Zdravlja Bar mr Borislava Lalevića u jutarnjem programu RTCG
Petak, 08. April 2016.
Dom zdravlja Bar obilježio 7. april, Svjetski dan zdravlja
Četvrtak, 07. April 2016.
Dom zdravlja Bar brojnim aktivnostima obilježiće 7.april Svjetski dan zdrav
Četvrtak, 24. Mart 2016.
24.mart - Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze
Nedjelja, 31. Januar 2016.
Obuka za upotrebu gestovnog govora
Petak, 04. Decembar 2015.
Tim za higijenu ruku Doma Zdravlja Bar
Petak, 06. Novembar 2015.
Ministar zdravlja prof.dr Budimir Šegrt u radnoj posjeti Zdravstvenoj stanici Ostros
Utorak, 21. Jul 2015.
Radna posjeta ministra zdravlja prof. Dr Budimira Šegrta i direktora Fonda za zdravstveno osiguranje dr Kenana Hrapovića
Utorak, 07. April 2015.
Svetski dan zdravlja 2015
Ponedjeljak, 30. Mart 2015.
Savjetovališta - Kontinuirana edukacija u Domu Zdravlja Bar
Ponedjeljak, 30. Mart 2015.
Savjesno i odgovorno izvršavanje ljekarske profesije
Subota, 28. Mart 2015.
Potpisan memorandum o saradnji sa Fondom PIO Crne Gore i udruženjem penzion
Srijeda, 25. Mart 2015.
Centar za djecu sa posebnim potrebama ponovo počeo sa radom
Nedjelja, 22. Mart 2015.
Svjetski dan voda - 22. Mart
Petak, 20. Mart 2015.
Kalendar zdravlja
Utorak, 05. Novembar 2013.
Dom zdravlja Bar je otpočeo sa vakcinacijom protiv sezonskog gripa
Petak, 22. Februar 2013.
Radna posjeta ministra zdravlja prof.dr Miodraga Radunovića
Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora