Kontakt telefon:
030 311 001
info@domzdravljabar.com
DOM ZDRAVLJA BAR JE DOM VAŠEG ZDRAVLJA

Dobro došli

Poštovani, 

 

Dobro došli na Internet prezentaciju JZU Dom Zdravlja - Bar. Kao što ćete primijetiti, prva informacija o našoj organizaciji je jasno formulisana izjava o misiji i viziji naše ustanove: 

 

JZU Dom zdravlja je Vaš partner u zaštiti i poboljšanju vašeg zdravlja. 

JZU Dom zdravlja Bar prepoznaje rizike, prijetnje po vaše zdravlje i pruža jednake mogućnosti svim pacijentima za kvalitetnom zdravstvenom zaštitom 

To radimo sa: 

odgovornim i profesionalnim kadrom; 

savjetovanjem o promociji zdravlja; 

preventivnim i po potrebi kurativnim aktivnostima. 

 

DOM ZDRAVLJA BAR JE DOM VAŠEG ZDRAVLJA 

 

Poštovanje vlastite odgovornosti pojedinca i porodice je osnov za dobro zdravlje. 

 

JZU Dom zdravlja Bar pruža zdravstvenu zaštitu prilagođenu potrebama pacijenata svih uzrasta i osjetljivih grupa (djece, žena, trudnica), kao i zdravstvenu zaštitu pojedinaca sa specifičnim bolestima. 

 

Pored navedenog predstavljamo i dio naconalne mreže zdravstvene zaštite (nacionalnih programa zdravstvene zaštite, nacionalnih akcija promocije zdravlja i prevencije bolesti). 

Kao zdravstvena ustanova sa svim raspoloživim kapacitetima u pružanju primarne zdravstvene zaštite smo dobar partner svim zainteresovannim subjektima i pojedincima, kako na području Opštine Bar, tako i šire. 

 

Radnu strategiju JZU Dom zdravlja Bar zasniva na podizanju kvaliteta zdravlja stanovništva. Svi zaposleni u Domu zdravlja Bar su generacijama, svojim radom i zalaganjem, doprinijeli da naša ustanova postane prepoznatljiva po kvalitetu i respektabilna po postignutim rezultatima. Zajedničkim naporom težimo da budemo još kvalitetniji, da se istakne profesionalizam i stručnost u radu, jer je naš neposredni predmet čovek, njegov život, zdravlje i dostojanstvo, kroz dobru organizaciju kao osnovu rada, imperativ nam mora biti samo najbolja ocjena. 

 

Direktor 

mr Borislav Lalević 

Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
ZAHTJEV ZA ANALIZU VODE
Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
030 311 001
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora