ZU Dom Zdravlja Bar - dom Vašeg zdravlja
Dobro došli na internet prezentaciju Doma zdravlja Bar - ustanove koja brine o Vašoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Centri za podršku
Savjetovališta za djecu, mlade, reproduktivno zdravlje i prevenciju HIV/AIDS-a
Centar za plućne bolesti i TBC Doma zdravlja Bar ima dugogodišnji rad i praksu vođen stručnim timom ljudi.
Centar za mentalno zdravlje Doma zdravlja Bar ima dugogodišnju praksu i profesionalan rad koji je usmjeren na očuvanju i liječenju mentalnog zdravlja pacijenata.
entar za djecu sa posebnim potrebama u stručnom i organizacionom pogledu, pruža zdravstvene usluge djeci koja imaju određene smetnje u razvoju, povećan rizik za nastajanje određenih bolesti, ili poremećaje u psihomotornom razvoju.
23
Oct
2023

Digitalni video kolposkop nabavljen u okviru prekograničnog projekta CARES

Našoj ustanovi je prethodne sedmice uručen novi digitalni video kolposkop koji je nabavljen u okviru prekograničnog projekta CARES 2-prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja2, koji sprovodi FORS Montenegro, u cilju unapređenja kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i podizanja nivoa svijesti stanovništva o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja, sa posebnom pažnjom usmjerenom na ranjive grupe stanovništva.
20
May
2022

Obavještenje: Seminar za zaposlene Doma Zdravlja Bar

Institut za javno zdravlje Crne Gore u okviru projekta unapređenja znanja i vještina ljekara i članova komisija za kontrolu kvaliteta o bezbjednosti pacijena organizuje predavanje u hotelu Princes u Baru u Srijedu 26. Maja.
01
Apr
2022

Prezentaciji međunarodnog projekta digNEST

Dana 30.03.2022. godine u Domu zdravlja Bar je održan sastanak na kome je prezentovan međunarodni projekat DigNEST- Digitalno preduzetničko gnijezdo i industrija 4.0 u Crnoj Gori kao i Program razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore sa Akcionim planom do 2023. godine.
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
1