030 314 614
Kontakt telefon - ODRASLI:
030 314 579
Kontakt telefon - PEDIJATRIJA:
030 314 608
DOM ZDRAVLJA BAR JE DOM VAŠEG ZDRAVLJA

Dobro došli

Poštovani posjetioci web-sajta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bar, zadovoljstvo mi je da Vas pozdravim, sa željom da pretragom naše web stranice, dobijete u potpunosti tražene informacije kao i osnovne podatke o organizaciji i poslovanju naše ustanove. 

 

Dom zdravlja Bar sprovodi mjere primarne zdravstvene zaštite u opštini Bar. Ustanova danas predstavlja zaokruženu radnu cjelinu u prostornom, kadrovskom i tehničko-tehnološkom sadržaju. U potpunosti je obezbijeđena kvalitetna zdravstvena zaštita u službama centralnog objekta u gradu i u zdravstvenim stanicama i ambulantama na teritoriji naseljnih mesta opštine Bar u oblastima opšte medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite djece, polivalentne patronaže, stomatološke zdravstvene zaštite, laboratorijske dijagnostike, medicine rada, pneumoftiziološke zaštite, higijensko-epidemiološke zaštite, fizikalne medicine i rehabilitacije, interne medicine, neuropsihijatrije, otorinolaringologije i medicinskog snabdijevanja. 

 

Sa kadrovskim potencijalom uspešno odgovara najsloženijim poslovima primarne zdravstvene zaštite sa medicinskom uslugom visokog standarda, kako opšte medicinskom tako i specijalističkom. Težište rada ustanove je usmjereno na preventivne mjere zdravstvene zaštite preko sistema savjetovališta u službama koje su u punoj funkciji s ciljem da se bolest otkrije i spriječi. Velika pažnja se posvećuje stručnom usavršavanju zdravstvenog osoblja, bez čega nema ni napretka. 

 

Većina pomenutih usluga posredstvom ovog sajta sada će biti još pristupačnija korisnicima - građanima, studentima, zdravstvenim radnicima i saradnicima svih nivoa obrazovanja i svih profila. To je njegova osnovna svrha!  

 

Na kraju, čast mi je biti na čelu ustanove koja se bavi najhumanijim pozivom, pružanjem zdravstvene zaštite, i u ime svih zaposlenih i svoje lično ime poželim našim sugrađanima dobro zdravlje i što manje potrebe za našim uslugama.  

 

direktor 

 

Vuk Vujović 

Akreditacija - Laboratorija sanitarne hemije, sanitarne mikrobiologije i odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju
Zahtjev za analizu vode
Zahtjev za analizu hrane
Zahtjev za uzimanje briseva
Zahtjev za analizu bazena

PROJEKTI

Lokacija doma zdravlja
Kontakt telefon i adresa
Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
JZU Dom zdravlja Bar
Jovana Tomaševića 42
85000 Bar, Crna Gora