Prezentaciji međunarodnog projekta digNEST i predstavljanja Programa razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore 2021-2023. godine u Domu zdravlja Bar

Dana 30.03.2022. godine u Domu zdravlja Bar je održan sastanak na kome je prezentovan međunarodni projekat DigNEST- Digitalno preduzetničko gnijezdo i industrija 4.0 u Crnoj Gori kao i Program razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore sa Akcionim planom do 2023. godine.  

Sastanku su prisustvovali:Vuk Vujović, diplomirani pravnik, direktor Doma zdravlja Bar, dr Martina Cicmil, pomoćnik direktora za medicinska pitanja, Olivera Mugoša, diplomirani pravnik, sekretar ustanove, dr sci. med. Ljiljana Jovićević, specijalista epidemiologije, koordinator Odsjeka za epidemiologiju, Luka Mugoša, diplomirani politikolog i Jelena Stanišić, socijalni radnik.  

Ispred Ministarstva zdravlja Crne Gore navedeni projekat i program su predstavile Nataša Žugić, načelnica Direkcije za razvoj i planiranje zdravstvenog turizma, koordinator projekta i Nina Milović, načelnica Direkcije za zdravstvenu zaštitu i farmakologiju. 

Projekat je finansiran iz programa ERASMUS (EU), u kojem je jedan od nacionalnih partnera i Ministarstvo zdravlja Crne Gore. Na sastanku je istaknuto da je cilj ovog projekta da doprinese povezivanju univerziteta i privrednika kroz unaprjeđenje ljudskih resursa i digitalnih rješenja koja zadovoljavaju potrebe privrede i koja su prepoznata kroz nacionalne politike, strategije i pravce razvoja. 

Vođeni Strategijom pametne specijalizacije S3 Crne Gore, izabrane su dvije oblasti za koje se smatralo da Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Crne Gore imaju najviše potreba da razviju svoje kapacitete i iskoriste finansiranje iz ovog poziva, a jedan od njih je i Održivi i zdravstveni turizam, čiji su osnovni ciljevi definisani kroz:  

- Razvoj novih i unapređenje postojećih zdravstvenih kapaciteta i 

- Uvođenje inovativnih tehnologija i poslovnih modela u oblasti zdravlja  

 

U projekat su uključeni sledeći partneri iz Crne Gore: 

• UDG- Univerzitet Donja Gorica - koordinator 

• UCG- Univerzitet Crne Gore 

• PKCG- Privredna komora Crne Gore 

• KCCG- Klinički centar Crne Gore 

• MoH_MNE- Ministarstvo zdravlja Crne Gore 

• MoA_MNE- Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore 

• Mljekara “LAZINE”, Danilovgrad 

Inostrani partneri na projektu su: 

• HFU- Furtwagen University iz Njemačke, koji ima izuzetno razvijenu saradnju sa Njemačkom privredom u oblasti Industrije 4.0 

• BME- Budapest University of Economics and Technology, Hungary, koji ima veliko iskustvo u primjeni digitalnih tehnologija i pokretanju biznisa u oblasti poljoprivrede 

• UoA- National and Kapodistrian University of Athens – Greece koji ima veliko iskustvo u primjeni medicinske informatike u oblasti zdravlja 

• Kompanija ComTrade – Serbia koja ima veliko iskustvo u razvoju digitalnih servisa različite namjene.  

 

U prezentaciji Programa razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore 2021-2023. godine, s Akcionim planom do 2023. Godine, naglašena je vizija programa kojom je definisano da će u 2024. godini, zdravstveni turizam u Crnoj Gori predstavljati najvažniji segment crnogorske cjelogodišnje turističke ponude, kojeg prate posebno dizajnirani turistički proizvodi prilagođeni za zdravstvene turiste. 

Na sastanku je istaknuto da zdravstveni turizam može u relativno kratkom roku da postane jedan od vodećih turističkih proizvoda Crne Gore, posebno koristeći komparativne prednosti (ljekovito i aromatično bilje, ljekovito blato, živi svijet iz mora). 

Istaknuto je da su cijene zdravstvenih usluga u Crnoj Gori relativno niže u odnosu na zemlje Zapadne Evrope i jednog broja zemalja Balkana, što nas kao destinaciju i mediteransku zemlju čini izuzetno konkurentnim kako na evropskom tako i na svjetskom tržištu. 

Predstavnici Doma zdravlja Bar podržali su inicijativu Ministarstva zdravlja kojom su prepoznate zdravstvene ustanove kojima je osnivač država u promociji zdravstvenog turizma kao jednog od glavnih ciljeva i prioritetnih aktivnosti Vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja. 

Svi zainteresovani učesnici mogu naći sve potrebne informacije na web starnici https://dignest.me/#/kako bi mogli učestvovati i dati doprinos u realizaciji ovog projekta. 

Zakazivanje pregleda za odrasle
030 314 614 030 314 579
Zakazivanje pregleda - pedijatrija
030 314 608
61